لطفا جهت گرفتن تاییدیه سرمایه گذاری در صندوق و گرفتن اکانت سرمایه گذاری امین قبل از بستن سبد سرمایه گذاری فرم زیر را پر کنید و منتظر دریافت تاییدیه از سمت ما باشید.

مرحله 1 از 12

8%